จำนวนประเภทรายการ
25Hotate SashimiHotate Sashimi
13Salmon SashimiSalmon Sashimi
11Set-Bชุด B
11Botan SashimiBotan Sashimi
8Hamachi SashimiHamachi Sashimi
5Set-Cชุด C