จำนวนประเภทรายการ
14Set-Aชุด A
12Hotate SashimiHotate Sashimi
10Tuna SashimiTuna Sashimi
9Botan SashimiBotan Sashimi
6Set-Bชุด B
4Salmon SashimiSalmon Sashimi
2Set-Cชุด C