ลูกค้า/โต๊ะ(สั่งอาหารเพิ่ม)
รายการที่สั่ง...
โต๊ะรายการจำนวนสถานะ
A9Set-B ชุด B3
A9Hotate Sashimi Hotate Sashimi9
A9Hotate Sashimi Hotate Sashimi3
1Set-A ชุด A2
555Salmon Sashimi Salmon Sashimi1
รายการ....

Set-A
รายการราคาจำนวน
ชุด A1390
Set-B
รายการราคาจำนวน
ชุด B890
Set-C
รายการราคาจำนวน
ชุด C590
Salmon Sashimi
รายการราคาจำนวน
Salmon Sashimi350
Hamachi Sashimi
รายการราคาจำนวน
Hamachi Sashimi420
Hotate Sashimi
รายการราคาจำนวน
Hotate Sashimi390
Botan Sashimi
รายการราคาจำนวน
Botan Sashimi350
Tuna Sashimi
รายการราคาจำนวน
Tuna Sashimi350