ลูกค้า/โต๊ะ(สั่งอาหารเพิ่ม)
รายการที่สั่ง...
โต๊ะรายการจำนวนสถานะ
TUMBotan Sashimi Botan Sashimi1
รายการ....

Set-B
รายการราคาจำนวน
ชุด B890
Set-C
รายการราคาจำนวน
ชุด C590
Salmon Sashimi
รายการราคาจำนวน
Salmon Sashimi350
Hamachi Sashimi
รายการราคาจำนวน
Hamachi Sashimi420
Hotate Sashimi
รายการราคาจำนวน
Hotate Sashimi390
Botan Sashimi
รายการราคาจำนวน
Botan Sashimi350