รายการรูปภาพรายละเอียด
Set-A
รายการ ราคา จัดการ
ชุด A 1390
Set-B
รายการ ราคา จัดการ
ชุด B 890
Set-C
รายการ ราคา จัดการ
ชุด C 590
Salmon Sashimi
รายการ ราคา จัดการ
Salmon Sashimi 350
Hamachi Sashimi
รายการ ราคา จัดการ
Hamachi Sashimi 420
Hotate Sashimi
รายการ ราคา จัดการ
Hotate Sashimi 390
Botan Sashimi
รายการ ราคา จัดการ
Botan Sashimi 350
Tuna Sashimi
รายการ ราคา จัดการ
Tuna Sashimi 350
1
รายการ ราคา จัดการ