กรุณาเลือกโต๊ะ/ชื่อ ที่ต้องการเช็คบิล

โต๊ะรายการราคาจำนวนราคาหมายเหตุ
TUMBotan Sashimi Botan Sashimi3501
350.00
   รวมทั้งหมด350.00